TOEFL iBT testen må en ha om man søker på universitet i utlandet. Hvis man ikke har 4 i engelsk fra VGS, kan man ta Toefl for å kompensere det.

TOEFL iBT testen er laget for å teste en persons evne til å fungere i et universitetsmiljø. Derfor baserer testen seg på ny informasjon som man ikke vet fra før, og på den måten måler den om hvor fort man klarer å tilegne seg ny informasjon for så å formidle den muntlig og skriftlig.

TOEFL står for  Test OEnglish as a Foreign Language

iBT står for the internet Based Test

Samme som snakke delen.

Samme som i snakke delen. Hovedforskjellen er at du må skrive svare ditt og i tillegg vil du ha mye mer tid på å formulere dine ideer til komplette setninger og paragrafer.

Du har ingen spørsmål, men derimot to oppgaver.

Første oppgaven er en «ingerated»-oppgave, hvor du vil lese en kort tekst, høre på en avspilling om det samme emnet, deretter gjenfortelle det.

Den andre oppgaven er en «independent»-oppgave. hvor du må snakke om et personlig emne eller gi din mening om et tilfeldig emne.

60 minutter.

Denne delen krever av deg at du klarer å bruke forskjellige språkteknikker. F.eks. så må du lese en tekst samt høre på en avspilling og deretter integrere informasjonen fra begge for å svare på/gjennomføre en oppgave.

Oppgavene som blir referert som «independet», betyr at du vil få spørsmål som spør deg om informasjon som du ikke har mottatt i en skriftlig tekst eller en avspilling. Så du bør være forberedt på å kunne snakke om noe som ikke har blitt oppgitt i materialene du får utdelt.

2 independet og 4 integrated.

6 oppgaver i snakke delen.

20 minutter.

Begge delene «independent tasks» og «integrated taskt» i snakke delen blir mer eller mindre vurdert på samme måte, men det er en liten forskjell i kriteriene for begge. For å lese mer om det besøk følgende lenker:(The Speaking Section Scoring Rubrics) og ETS.

Vanlige emner relatert til universitetslignende settinger – kurs, campus eventer, og annet som er relatert til det å være en student.

Mellom 60-90 minutter.

2 samtaler og 4 leksjoner med 4-5 spørsmål på hver – totalt 30-35 spørsmål.

Ja.

Emnene man vil få er: Kunst, vitenskap og historie. Du vil ikke trenge å lese deg opp på følgende emner, da du vil få all materiale utdelt på test dagen.

Det er 12-14 spørsmål.

3-5 deler i lese delen, hvor hver del er på ca 2-300 ord.

Lese delen varer mellom 60-100 minutter. Du vil få 20 minutter per spørsmål.

 TOEFL iBT testen består av fire deler: Lese, høre, snakke og skrive (i denne rekkefølgen.).

Testen tar vanligvis mellom 4-5t å gjennomføre.

Nei, testen har en klokke fra start til slutt. Du vil få en 10 minutters pause imellom, men testens klokke vil fortsette uavhengig av om du er tilbake på plassen din eller ikke.

Ja. Testen har en klokke fra start til slutt med en 10 min pause imellom.

Når en har planer om å studere i utlandet eller skal på utveksling, vil man trenge en toefl test. En annen grunn til å ta denne testen er også ved opptak på et utenlandsk universitet når man ikke har hatt bedre enn 4 i Engelsk på VGS.

Direkte: Toefl testen tester ens evne i fire deler – Lese, Høre, Snakke og skrive ferdigheter.

Indirekte: Det er ingen grammatikk eller vokabular del, men det er spørsmål og oppgaver som tester ens evner i disse ferdighetene.

Det vil være en klokke på skjermen som du kan følge med på.

Alle deler får sin egen poengsum som videre blir lagt sammen til en total poengsum for hele testen. Denne poengsummen vil avgjøre om du kvalifiserer deg til det universitetet du søker deg til eller ikke. Se gjerne ETS sine retningslinjer og guide: Klikk Her

 Nei, testen inneholder ikke en egen vokabular del, men man får spørsmål under Lese og Høre delen som tester ens evne til å bruke utvidet vokabular. Generelt sett vil vokabularet som en bruker under hele testen være med på å bestemme den endelige poengsummen.

Nei, Toefl testen har ikke en egen grammatikk del, men den som tar denne testen bør være på et viderekomment nivå generelt for eksamenen.

Det anbefales å øve, repetere, og ikke minst utvide ens bruk av grammatikk for å få best mulig poengsum på testen.

Nei.

Ja, det er lov. Du vil motta skrivesaker fra testsenteret, men ta gjerne med egne for sikkerhetensskyld.

Vær obs over at dine notater vil bli tilintetgjort ved eksamensslutt, så ta ikke med deg en notatbok som du ønsker å beholde i etterkant.